От началото до края , ние организираме и контролираме процеса на доставката на Вашите пратки.
Целта ни е да се погрижим да получите пратките си в срок и без проблеми. А при такива оказваме пълно съдействие за бързото им разрешаване.

  • Сухопътен транспорт
  • Морски транспорт
  • Въздушен транспорт
  • Консолидиране на пратки в склад във всяка държава от Европа
  • Сортиране , пакетиране и преопаковане на пратки
  • Доставка до зони с ограничен достъп на превозни средства
  • Митническо представителство в цялата страна